Camtasia 2022 (ver 2022.5.2)

Tải xuống Camtasia 2022 (ver 2022.5.2)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • 7capture Chụp ảnh màn hình đẹp, miễn phí

  • 7capture là phần mềm chụp ảnh màn hình khá ấn tượng, giúp bạn lưu lại toàn bộ màn hình, một vùng hoặc một cửa sổ nhất định, loại bỏ phần nền thừa, lưu ảnh chụp trong nhiều định dạng khác nhau với chất lượng tốt.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • MiniCapture Quay phim màn hình

  • MiniCapture là một phần mềm quay phim màn hình và chuyển đổi video. Phần mềm có thể giới hạn việc ghi hình trên một cửa sổ hoặc một vùng màn hình được chọn.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Screen Anytime Quản lý phiên làm việc của nhân viên

  • Screen Anytime là một phần mềm giám sát cho phép ghi hình lại các phiên làm việc trên máy tính và lưu thành tệp video log. Người dùng có thể sử dụng video này vào những mục đích giám sát, theo dõi và tham khảo. Đặc biệt, chương trình này sẽ rất hữu ích nếu bạn là một ông chủ và muốn theo dõi tình trạng làm việc của nhân viên dưới quyền mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Quay video màn hình