Camtasia 2023 2023.0.1

🖼️
  • ScreenMaster Ghi và chụp ảnh màn hình

  • ScreenMaster là một ứng dụng mạnh mẽ được tạo ra để giúp người dùng ghi lại mọi hoạt động và hình ảnh trên màn hình máy tính. Với nó, bạn có thể tạo một file hướng dẫn sử dụng, tạo trình chiếu chỉ trong vài giây.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Ashampoo Snap 11 Chụp ảnh màn hình nhanh chóng

  • Ashampoo Snap 11 là công cụ quay video, chụp ảnh màn hình nhanh chóng. Ashampoo Snap cho phép người dùng dễ dàng chụp ảnh màn hình tại nhiều khu vực và trang web khác nhau.
  • Xếp hạng: 4 48 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Quay video màn hình