Camtasia 2023 23.4.7

🖼️
🖼️
🖼️
  • IntelliRec Ghi lại hoạt động trên màn hình máy tính

  • IntelliRec là một ứng dụng hữu hiệu cho phép người dùng ghi lại mọi hoạt động diễn ra trên màn hình máy tính để phát lại sau đó. Bất cứ ứng dụng nào chạy trên máy tính Windows của bạn đều được ghi lại, bao gồm cả ứng dụng có video và âm thanh đi kèm.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Quay video màn hình