Creative Sound Blaster X-Fi Driver 3.5 cho Windows 8.1/7/Vista/XP (32-bit | 64-bit)

Tải xuống Creative Sound Blaster X-Fi Driver 3.5 cho Windows 8.1/7/Vista/XP (32-bit | 64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Realtek High-Definition Audio Driver R2.79 Driver card âm thanh Realtek HD Audio Codec

🖼️
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek HD Audio Driver là trình điều khiển cho tất cả các card âm thanh Realtek HD Audio Codec trong hệ điều hành Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1.
 • windows Version: R2.79
 • Đánh giá: 239
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 440.901

🖼️ VB-Audio Virtual Cable (VB-Cable) 1.0 Driver âm thanh hỗ trợ audio cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Vincent Burel
 • VB-Audio Virtual Cable (VB-Audio Cable hay VB-Cable) là driver audio hữu hiệu và mạnh mẽ cho máy tính Windows, giúp kết nối nhiều phần mềm audio trong thời gian thực, chuyển audio giữa các ứng dụng, cung cấp các thông tin và mang đến nhiều lựa chọn thiết lập cài đặt.
 • windows Version: 1.0.3.8
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.998

🖼️ Creative Sound Blaster Live! (CT4830) Driver 5.12.01.383 WHQL Driver card âm thanh Creative

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Mời bạn tải về driver card âm thanh Creative Sound Blaster Live.
 • windows
 • Đánh giá: 93
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.238

🖼️ DirectX Redistributable November 2010

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • DirectX Redistributable November 2010
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.468

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy Value/SE/LS and Sound Blaster Live! 24-bit Driver 1.04.0065

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ: Sound Blaster Audigy Value/SE/LS, hoặc Sound Blaster Live! 24-bit.
 • windows
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.976
Xem thêm Card âm thanh