Digital Rescue Premium 4.0

Link Download Digital Rescue Premium chính:

🖼️ UFS Explorer Standard Recovery 5.5 Khôi phục dữ liệu bị mất từ các hệ thống tập tin khác nhau

🖼️
 • Phát hành: SysDevSoftware
 • UFS Explorer Standard Recovery là một ứng dụng hữu ích được tạo ra để giúp bạn khôi phục dữ liệu bị mất hoặc bị xóa từ ổ cứng và các ổ đĩa di động khác.
 • windows Version: 5.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

🖼️ Unformat Khôi phục dữ liệu bị xóa, format

🖼️
 • Phát hành: LSoft Technologies
 • Unformat là công cụ mạnh mẽ để khôi phục dữ liệu từ thiết bị vật lý hoặc ổ cứng cục bộ do vô tình format, xóa và tạo lại gần đây.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.754

🖼️ Geeksnerds Email Recovery Khôi phục email trong Outlook và Outlook Express

🖼️
 • Phát hành: Geeksnerds
 • Geeksnerds Email Recovery là phần mềm sửa và khôi phục các tin nhắn email dành cho chương trình Microsoft Outlook và Outlook Express.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 629

🖼️ Comfy Partition Recovery 1.0 Phục hồi dữ liệu từ phân vùng bị hỏng

🖼️
 • Phát hành: Comfy
 • Comfy Partition Recovery là chương trình hỗ trợ người dùng phục hồi dữ liệu bị xóa từ các phân vùng thông thường và bị hỏng. Nó được thiết kế đặc biệt để khôi phục các tập tin bị xóa trong bất kỳ tình huống nào.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 166

🖼️ CrashPlan (64 bit)

🖼️
 • Phát hành: CrashPlan
 • CrashPlan mang đến một phần mềm sao lưu dữ liệu hữu hiệu. Bạn có thể tải về và sử dụng miễn phí để sao lưu thông tin quan trọng từ máy cá nhân để lưu trên hệ thống mạng nội bộ hoặc máy của bạn bè, miễn là các máy này cùng chạy CrashPlan.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 742
Xem thêm Khôi phục dữ liệu