Disk Drill 4.0.528

Link Download Disk Drill chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Data Recover-Center 2.9 Phần mềm phục hồi các tập tin bị mất

🖼️
 • Phát hành: Recover-Center
 • Data Recover-Center được thiết kế để phục hồi tập tin trên các loại khác nhau như tài liệu, hình ảnh, phương tiện truyền thông và các file khác đã bị xóa từ Recycle Bin...
 • windows Version: 2.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 440

🖼️ MediaHeal for Removable Disks Khôi phục dữ liệu từ ổ đĩa đi động bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • MediaHeal for Removable Disks là công cụ hữu hiệu để khôi phục file từ ổ đĩa đi động bị lỗi. Nó có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho các định dạng ổ đĩa như ZIP, Jazz, Clik!, LS-240, SyQest, Sparq,…
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 796

🖼️ SyscoWare Hard Drive Data Recovery 1.0 Khôi phục dữ liệu từ ổ cứng

🖼️
 • Phát hành: SyscoWare
 • SyscoWare Hard Drive Data Recovery là ứng dụng đơn giản giúp người dùng khôi phục lại bất kỳ tập tin nào bị xóa do tình cờ từ hệ thống của mình.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 79

🖼️ Undeluxe

🖼️
 • Phát hành: Resplendence
 • Undeluxe là một chương trình bảo vệ và khôi phục file tiên tiến, một tiện ích khôi phục file tương tự như Recycle Bin của Windows Explorer nhưng có thể làm việc với tất cả ứng dụng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.285

🖼️ KRyLack Archive Password Recovery

🖼️
 • Phát hành: KRyLack Software
 • RyLack Archive Password Recovery là phần mềm để khôi phục mật khẩu bị mất hoặc người dùng quên đối với các file có định dạng ZIP, RAR và ACE.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 474
Xem thêm Khôi phục dữ liệu