Dropbox cho Mac 130.4.4978

Link Download Dropbox cho Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.