Droplr 2.1.0

Link Download Droplr chính:

🖼️ Active File Compare

🖼️
 • Phát hành: Formula Software
 • Active File Compare là công cụ tiên tiến để so sánh và đồng bộ hóa bất kì file văn bản nào, nó sẽ báo cáo kết quả của việc so sánh trong 2 cửa sổ bên cạnh nhau trên màn hình
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 476

🖼️ Tagged Frog (32-bit)

🖼️
 • Phát hành: Lunar Frog
 • TaggedFrog 1.1 là một phần mềm miễn phí cho phép bạn quản lý, sắp xếp các file, tài liệu và các địa chỉ web một cách dễ dàng. Những gì bạn cần làm chỉ đơn giản là thêm một đối tượng vào trong thư viện của mình và điền các từ khóa tương ứng.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.260

🖼️ CoffeeZip 4.7 Phần mềm nén và giải nén file

🖼️
 • Phát hành: Ohsoft
 • CoffeeZip là một tiện ích giải nén tệp tin đa chức năng, mang đến cho người dùng một giải pháp mới mẻ thay thế cho các chương trình truyền thống.
 • windows Version: 4.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 397

🖼️ 7-Zip 20.00 alpha Nén và giải nén file RAR, ZIP, 7zip... miễn phí

🖼️
 • Phát hành: 7-Zip Software
 • 7-Zip 19.00 là phần mềm nén và giải nén dữ liệu hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ nén và giải nén ảnh, chương trình, thư mục, video, âm thanh, game một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • windows Version: 20.00 alpha
 • Đánh giá: 381
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.354.153

🖼️ Side-By-Side Explorer

🖼️
 • Phát hành: Anasoftware
 • Windows Explorer (WE) là một tiện ích của Windows mà bạn thường dùng để quản lý dữ liệu trong hệ thống. Tuy vậy nó cũng có một số đặc điểm không thuận lợi và bạn phải “bắt buộc” dùng trình quản lý khác.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.191
Xem thêm Nén - Giải nén