DualSafe Password Manager

Link Download DualSafe Password Manager chính:
🖼️
 • SecureVPN Duyệt web an toàn miễn phí

 • SecureVPN là phần mềm bảo mật hữu ích cho phép người dùng duyệt web nặc danh, truy cập website bị chặn, mở khóa các dịch vụ VoIP, bảo vệ thông tin cá nhân và sự riêng tư trên Internet cũng như đảm bảo truy cập Internet an toàn khi sử dụng các điểm phát Wi-Fi Hotspot.
 • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
 • NordVPN Phần mềm truy cập web an toàn

 • NordVPN là phần mềm client giúp kết nối tới máy chủ VPN trên toàn thế giới, từ đó cho phép người dùng duyệt web nặc danh và bảo vệ kết nối Internet của mình.
 • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Turbo VPN Phần mềm VPN mạnh mẽ và miễn phí

 • Turbo VPN là phần mềm mạng riêng ảo tiện ích, cung cấp cho bạn kết nối VPN nhanh và an toàn nhất trên toàn thế giới, được 300 triệu người dùng tin cậy và có trên 22.000 máy chủ an toàn.
 • Xếp hạng: 5 7 Phiếu bầu
🖼️
 • Acunetix Phần mềm quét lỗ hổng website

 • Acunetix là trình quét bảo mật web cho các tổ chức, doanh nghiệp, giúp bạn giải quyết các lỗ hổng bảo mật trên tất cả các nội dung web quan trọng của bạn.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • TorGuard Phần mềm VPN an toàn và miễn phí

 • TorGuard là phần mềm mạng riêng ảo miễn phí, giúp mã hóa quá trình truy cập Internet của bạn và cung cấp một IP ẩn danh để bạn có thể duyệt web một cách an toàn.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật Mạng