ExtremeCopy Standard Edition (64 bit) 2.1.0

Link Download ExtremeCopy Standard Edition (64 bit) chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • Recover Data for Zip Khôi phục file nén

  • Recover Data for Zip là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để sửa và khôi phục dữ liệu từ các file nén bị lỗi, được tạo ra bởi Winzip, Winrar và các công cụ nén khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Quick Recovery for NTFS

  • Quick Recovery for NTFS là phần mềm khôi phục dữ liệu dành cho Windows. Nó hỗ trợ tất cả các phiên bản của hệ điều hành Windows.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Windows 7 Files Recovery

  • Bạn là người dùng Windows 7? Bạn mới mất dữ liệu từ phân vùng Windows 7 (FAT- NTFS) do một số lỗi. Nếu vậy, đây chính là thời điểm bạn sử dụng phần mềm Windows 7 Files Recovery Software.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu