UltraFileSearch Standard Edition 3.0.0.13120 Tìm kiếm tập tin và thư mục

Tải về

3 (1) Stegisoft Dùng thử 706 Dung lượng: 3,5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8

UltraFileSearch là tiện ích giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm tập tin, thư mục và văn bản trên ổ cục bộ, hệ thống mạng, ổ DVD, CD, ổ cứng USB hoặc ổ Flash. Nó cho phép bạn xác định một số tên tập tin, nhiều ổ và/hoặc thư mục khác nhau cùng một thời điểm. UltraFileSearch có thể sắp xếp tập tin và thư mục dựa theo thuộc tính của chúng (chẳng hạn như Modified Date) đồng thời tìm kiếm tập tin có chứa một hay nhiều từ hoặc câu cụ thể.

Các kết quả tìm kiếm có thể được sắp xếp theo cột. Cửa sổ kết quả hỗ trợ chức năng Windows Explorer (ví dụ: biểu tượng, menu ngữ cảnh). Có thể thực hiện các tác vụ trên kết quả đó (chẳng hạn như Open Folder, Open Containing Folder). Hơn nữa, chương trình cho phép xuất các kết quả ra nhiều định dạng tập tin khác nhau (Plain TXT, Tabbed TXT, CSV, HTML, XML).

UltraFileSearch không sử dụng chỉ mục background, không tiêu tốn lãng phí các nguồn tài nguyên hệ thống và không sử dụng quá ổ đĩa cứng trống. Chương trình được cung cấp trong hai phiên bản: Standard và Lite.

UltraFileSearch Standard Edition

Tính năng:

Tổng quan

 • Giao diện người sử dụng trực quan và đơn giản.
 • Thực hiện tìm kiếm mà không cần sử dụng chỉ mục background.
 • Không lãng phí nguồn tài nguyên hệ thống và ổ đĩa cứng trống.
 • Có thể khởi chạy trực tiếp từ menu ngữ cảnh Windows Explorer.
 • Có thể tìm kiếm bất kỳ hệ thống tập tin NTFS hay FAT nào được hỗ trợ bởi hệ điều hành.
 • Tim kiếm trong mọi loại ổ: bên trong, bên ngoài, hệ thống mạng, CD-ROM, DVD,…
 • Hỗ trợ đầy đủ cho các ký tự Unicode.

Đặc biệt

 • Khả năng ước tính kích cỡ các thư mục.
 • Multi Rename cho phép chỉnh sửa và đổi lại tên nhiều tập tin cùng lúc.
 • Batch Rename cho phép đổi tên các tập tin theo quy tắc cụ thể.

Tập tin

 • Tìm kiếm tập tin hoặc tập tin và thư mục hoặc chỉ thư mục.
 • Cho phép xác định File Name Mask theo 2 cách: "Simple" (Đơn giản) và "Wildcards" (Ký tự đại diện).
 • Cho phép nhập nhiều File Name Mask cùng lúc.

Thư mục

 • Tìm kiếm trong thư mục phụ và có thể bao gồm các thư mục phụ ẩn.
 • Hỗ trợ kéo và thả thư mục từ những ứng dụng khác tới hộp "Search Path".
 • Cho phép nhanh chóng lựa chọn ổ cục bộ hoặc ổ hệ thống mạng.
 • Cho phép nhập nhiều ổ và/hoặc thư mục cùng lúc.
 • Hỗ trợ tên đường dẫn UNC Network (chẳng hạn \\ComputerName\FolderName).
 • Hỗ trợ tên đường dẫn dài (hơn 260 ký tự).
 • Có khả năng xác định thư mục đa năng có chứa danh sách các thư mục và/hoặc ổ.
 • Cho phép gán tên dễ nhớ cho thư mục đa năng đó.
 • Cho phép xác định thư mục để ngoại trừ khỏi tất cả các tìm kiếm.
 • Cho phép thiết lập nhiều bộ lọc trên thư mục mà được thực hiện tìm kiếm trong đó.

Văn bản

 • Tìm kiếm trong tập tin Plain Text và tập tin Binary trong định dạng RAW (ví dụ: TXT, HTML, CSV, EXE, DLL, OBJ,...).
 • Tìm kiếm trong tài liệu văn bản đã mã hóa thông qua tiện ích iFilter để tìm kiếm văn bản (ví dụ: PDF, XLS, DOC, XLSX, DOCX,…).
 • Cho phép xác định Text Mask theo 2 cách: “Từ” và “Cụm từ”.
 • Khả năng tìm kiếm nhiều cụm từ và từ cùng nhau.
 • Tùy chọn tìm kiếm văn bản: một phần/toàn bộ từ hoặc cụm từ.
 • Khả năng tìm kiếm tập tin không chứa những từ và cụm từ xác định.
 • Có thể bỏ qua một số dạng tập tin: ẩn, hệ thống, hình ảnh, âm thanh, video.

Ngày tháng và kích thước

 • Lọc các tập tin mới hơn hoặc cũ hơn hoặc bên trong phạm vi ngày tháng xác định.
 • Khả năng lựa chọn phạm vi ngày thàng trên cơ sở của giờ, phút, giây.
 • Có thể lọc theo ngày tháng “thay đổi”, “tạo” và “truy cập lần cuối” cùng lúc.
 • Lọc tập tin lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc bên trong phạm vi kích thước xác định.
 • Khả năng lựa chọn phạm vi kích thước trên cơ sở của Byte, KB, MB, GB.

Thuộc tính

 • Có thể lựa chọn loại phù hợp cho các thuộc tính để tìm kiếm (Any (bất kỳ), All (tất cả), Only (chỉ)).

Cửa sổ kết quả

 • Khả năng nối kết quả của những tìm kiếm liên tiếp.
 • Các hàng kết quả được đánh số để dễ dàng nhận biết.
 • Các kết quả có thể được sắp xếp theo cột.
 • Khả năng thực hiện tìm kiếm số gia trong phần Result.
 • Tìm kiếm cột trong Result và đặt vị trí lên thư mục tìm được.
 • Cửa sổ Result hỗ trợ chức năng Windows Explorer (ví dụ: biểu tượng, menu ngữ cảnh).
 • Có thể thực hiện tác vụ trên kết quả tìm thấy (Open Folder, Open Containing Folder).
 • Hỗ trợ lựa chọn đa năng để thực hiện chỉnh sửa trên nhiều thư mục (Cut, Copy, Copy to Folder, Move to Folder, Rename, Delete,…).
 • Hỗ trợ kéo và thả từ thư mục kết quả sang ứng dụng khác.
 • Khả năng thay đổi bố cục cột (vị trí, kích thước, hiển thị).
 • Khả năng zoom văn bản.

Xuất kết quả

 • Các kết quả có thể được xuất trong nhiều định dạng tập tin khác nhau như:
  • Plain Text (TXT), Tab Delimited Text (TXT).
  • Web Page (HTML).
  • Web Page với Link (HTML), XML Document (XML).
  • Comma Separated Values (CSV).

Hiển thị số liệu

 • Hiển thị trạng thái chu trình: tập tin và thư mục tìm thấy và tổng kích thước.
 • Hiển thị Search Filter chính trong Window Caption và Taskbar.
 • Hiển thị các số liệu của lần tìm kiếm trước.

Tùy chọn

 • Có thể lựa chọn loại MRU Item để lưu trữ và/hoặc tải.
 • Có thể lựa chọn loại Search Parameter để lưu trữ và/hoặc tải.
 • Khả năng lựa chọn thư mục đến của dòng lệnh xuất.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 3.0.0.13120
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 3,5 MB
 • Lượt xem: 765
 • Lượt tải: 706
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm