MailEnable Standard Edition

Tải về
3 (1) MailEnable Dùng thử 335 Dung lượng: 27 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/NT 4/2003 64-bit/Server 2008 x64

MailEnable Standard Edition 4.26 là một mail server cho Windows NT/2000/XP, hỗ trợ cho SMTP, POP3, một số lượng không giới hạn các địa chỉ e-mail, tên miền và nhóm danh sách các e-mail. Chương trình còn có một tùy chọn relay khá mạnh, các xác nhận của SMTP, APOP và một vài thứ khác để chống spam. Chương trình sử dụng MMC console, mọi thứ chỉnh sửa điều khiển đều khá dễ thông qua một giao diện cũng rất tiện lợi cho bạn dễ dàng nắm bắt nội dung cần làm.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 27 MB
  • Lượt xem: 344
  • Lượt tải: 335
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/NT 4/2003 64-bit/Server 2008 x64
Liên kết tải về