FileZilla Client 3.57.0 (64-bit)

Tải xuống FileZilla Client 3.57.0 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download FileZilla Client chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Core FTP Tiện ích upload và quản lý dữ liệu qua FTP

  • Core FTP LE 2.2.1957 là một phần mềm miễn phí cho Windows dùng để truyền tải các file theo phương thức FTP. Chương trình hỗ trợ khá nhiều giao thức, không chỉ FTP mà còn SFTP (SSH), SSL, TLS, IDN, có khả năng tích hợp với các trình duyệt...
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
  • Cerberus FTP Server (64 bit)

  • Cerberus FTP Server 4.0.5 là một ứng dụng máy chủ FTP mạnh mẽ sử dụng giải thuật mã hóa SSL/TLS theo chuẩn công nghiệp mà không ảnh hưởng chút nào đến tính tiện dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Odin Secure FTP Expert

  • Odin Secure FTP Expert là một ứng dụng FTP (File Transfer Protocol – giao thức truyền file), FTPS, SFTP, SSH, Terminal...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Phần mềm FTP