FileZilla Client 3.57.0

Link Download FileZilla Client chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • FTP Wanderer

 • FTP Wanderer là một chương trình FTP Client giúp bạn truyền tải file giữa máy tính của bạn và host.
 • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu
🖼️
 • AceFTP

 • AceFTP là một phần mềm cho phép bạn truyền tải các file từ hệ thống của mình tới một Internet Server theo giao thức truyền tệp FTP.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Titan FTP Server (32-bit)

 • Titan FTP Server 8.40.1310 là chương trình dùng để lưu trữ và load file trực tiếp từ FTP. Nhưng với Titan FTP Server có khả năng cho bạn hổ trợ từ enterprise lớp đến các workgroup nhỏ...
 • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu
🖼️
 • FTP Commander Pro 8.0

 • FTP Commander là một chương trình FTP cho máy trạm trên nền Windows.Chương trình này giúp bạn tải về và đẩy lên dữ liệu hoặc hủy một hoặc nhiều tập tin, bao gồm cả những thư mục cùng với những thư mục con bên trong của nó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm FTP