FileZilla Client 3.57.0

Tải xuống FileZilla Client 3.57.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download FileZilla Client chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
 • SmartFTP Client (64-bit)

 • SmartFTP cho phép bạn truyền tải file trên Internet. Nó có các chức năng giống như Explorer, giao diện có thể tùy chỉnh và hỗ trợ kéo-thả.
 • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FTP Commander Deluxe

 • FTP Commander Deluxe 9.2 được thiết kế cho phần lớn yêu cầu của các nhà quản lý mạng và có hầu hết tính năng chuyên nghiệp như những chương trình cùng loại khác, thậm chí là còn thêm một số chức năng nữa.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Global Downloader

 • Global Downloader là chương trình vô song để tìm, tải về hay tải file lên mạng Internet nhanh chóng và dễ dàng. Nó có hầu hết tính năng của các chương trình Internet khác như trình P2P, FTP và trình quản lý tải về.
 • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
 • 32bit FTP

 • 32bit FTP 11.10.01 cho phép bạn đăng nhập vào và duyệt các trang FTP trên toàn thế giới và có thể sao chép các file từ một trang FTP tới máy tính của bạn hoặc ngược lại.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm FTP