Xlight FTP Server

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Lượt xem: 810
  • Lượt tải: 793
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/NT
Giới thiệu

Xlight FTP Server là phần mềm FTP Server chạy trên Windows với khả năng hoạt động cao và dễ sử dụng. Nó được dùng để quản lý hàng ngàn client cùng lúc mà tốn rất ít tài nguyên máy tính.

Nó có tất cả các chức năng cần thiết:
- Hỗ trợ cho quản trị từ xa các máy chủ FTP -
- Hỗ trợ cho 128 bit SSL
- Hỗ trợ cho ODBC (đăng nhập và mật khẩu có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu riêng biệt)
- Hỗ trợ cho IPv6
- Khả năng điều chỉnh lưu lượng truy cập.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.