OCR Language 1.7.0.505

Tải xuống OCR Language 1.7.0.505

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống OCR Language 1.7.0.505 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ Decrypt PDF

🖼️
 • Phát hành: PDF Unlocker Software
 • Giờ đây, người dùng có thể nhận sự hỗ trợ từ phần mềm loại PDF Security Remover để giải mã các file PDF và loại bỏ tất cả các hạn chế chỉ trong vài lần kích.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 592

🖼️ SysInfoTools PDF Split and Merge 2.0 Công cụ quản lý PDF

🖼️
 • Phát hành: SysInfoTools
 • SysInfoTools PDF Split and Merge là một công cụ quản lý PDF hiệu quả, nhỏ gọn, cao cấp, chho phép người dùng có thể kết hợp bất kì file PDF nào thành một file đơn, cũng như giúp họ chia một file PDF lớn thành nhiều file PDF nhỏ...
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 517

🖼️ Strip PDF Protection

🖼️
 • Phát hành: Strip PDF Protection
 • Lướt qua bảo vệ Pdf và mật khẩu file Pdf với phần mềm loại bỏ bảo vệ từ file PDF. Phần mềm này cho phép người dùng có thể bỏ qua các bảo vệ PDF, ví như copy, chỉnh sửa, in.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 360

🖼️ Office PDF Printer

🖼️
 • Phát hành: Roycesoft
 • Office PDF Printer cho phép bạn dễ dàng tổ chức nội dung từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như bảng tính, tài liệu, e-mail, hình ảnh, báo cáo, và các trang web, vào trong tài liệu PDF dễ dàng hơn để tìm kiếm và phân loại.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 773

🖼️ iStonsoft PDF Creator 2.1 Công cụ tạo file PDF

🖼️
 • Phát hành: iStonsoft
 • iStonsoft PDF Creator là công cụ cho phép bạn tạo tập tin PDF từ Microsoft Office 2007/2010 Word Docx, hình ảnh (JPEG, GIF, PNG, BMP, EMF, EWF, TIFF), văn bản,...
 • windows Version: 2.1.43
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 123
Xem thêm Tạo & Sửa PDF