Spell Checker Language 2.2.0.505

Tải xuống Spell Checker Language 2.2.0.505

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Spell Checker Language 2.2.0.505 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ PDF Security ActiveX

🖼️
 • Phát hành: Guangming Software
 • PDF Security ActiveX Component có thể mã hóa dữ liệu PDF với chuẩn mã hóa 40-bit hoặc 128-bit. Bạn cũng có thể đặt quyền đối với người dùng, ví như in ấn, chỉnh sửa,...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 633

🖼️ Tiff & PDF Cleaner

🖼️
 • Phát hành: Helmsman
 • Các ứng dụng Tiff Pdf Cleaner được thiết kế để phát hiện và xóa các trang trống trong TIFF và quét các tập tin PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 436

🖼️ PDF2Office Professional Chuyển đổi tập tin PDF

🖼️
 • Phát hành: Recosoft Corporation
 • PDF2Office chuyển đổi các tập tin PDF thành các file có thể chỉnh sửa trên Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, RTF, HTML và các file khác nhằm tái tạo lại bố cục của tài liệu.
 • windows
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.386

🖼️ Sumatra PDF Viewer 3.2 Chương trình đọc file PDF và ebook miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Krzysztof Kowalczyk
 • Sumatra PDF là trình đọc PDF nhỏ gọn nhất thế giới. Năng lực của SumatraPDF đủ mạnh trong việc đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản nhất của người dùng.
 • windows Version: 3.2
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.900

🖼️ VeryPDF PDF Text Replacer 2.1 Chỉnh sửa nội dung văn bản trong PDF

🖼️
 • Phát hành: VeryPDF
 • VeryPDF PDF Text Replacer là phần mềm được phát triển để thay thế đoạn văn bản trong file PDF.
 • windows Version: 2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 98
Xem thêm Tạo & Sửa PDF