Foxit Reader cho Mac 4.0

🖼️ jalada Zen Writer for Mac

🖼️
 • Phát hành: Jalada GmbH
 • jalada Zen Writer sẽ giúp bạn đơn giản hóa các công việc.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 282

🖼️ PDF Squeezer for Mac 3.4 Giảm thiểu kích thước của file PDF

🖼️
 • Phát hành: Daniel Diener
 • PDF Squeezer là một ứng dụng tuyệt vời cho phép người dùng dễ dàng nén tập tin PDF để dễ dàng chia sẻ chúng với người khác một cách nhanh chóng.
 • mac Version: 3.4.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 75

🖼️ Templates for Office cho Mac 1.8 Mẫu Office miễn phí cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Kenny Q
 • Templates for Office là bộ sưu tập các mẫu template miễn phí, giúp người dùng dễ dàng tạo tài liệu chất lượng cao với MS Office (Word, Excel, PowerPoint) trên máy Mac.
 • mac Version: 1.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

🖼️ Taskdeck for Mac 1.1 Phần mềm quản lý công việc trên Mac

🖼️
 • Phát hành: Karl Traunmüller
 • Taskdeck for Mac là một tiện ích thanh công cụ cung cấp cho người dùng phương tiện để quản lý và theo dõi các công việc cũng như dự án họ đang thực hiện.
 • mac Version: 1.1.2

🖼️ TextCoder Alpha For Mac

🖼️
 • Phát hành: Xenone
 • TextCoder For Mac là phiên bản dành cho hệ điều hành Mac,đơn giản dễ sử dụng, được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java sử dụng thuật toán tạo mặt nạ từ mật khẩu để mã hóa văn bản.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 336
Xem thêm Ứng dụng văn phòng