Gazhoo

Link Truy cập Gazhoo chính:

🖼️ Ddownr Tiện ích download video YouTube miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Ddownr
 • Ddownr là tiện ích web hỗ trợ người dùng tải video, phim, MV… miễn phí từ 1 số trang web chia sẻ video lớn như YouTube, Soundcloud, Vimeo và Twitch.tv.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.551

🖼️ Twiddla Tạo cuộc họp trực tuyến miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Twiddla
 • Twiddla là công cụ tạo cuộc họp trực tuyến rất đơn giản và nhanh chóng, mang đến một không gian làm việc mở, kết nối mọi người từ bất cứ nơi nào.
 • web

🖼️ Imgur Ứng dụng upload và chia sẻ ảnh miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Imgur
 • Imgur là ứng dụng web host ảnh miễn phí tốt nhất. Ứng dụng này cho phép người dùng lưu trữ bao nhiêu ảnh tùy ý, không cần phải xóa ảnh cho đến khi thực sự có nhu cầu xóa.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 194

🖼️ Gazhoo

🖼️
 • Phát hành: Gazhoo
 • Gazhoo là dịch vụ chia sẻ có giới hạn tùy thuộc vào người Upload. Bạn hoàn toàn có thể làm chủ quá trình chia sẻ của mình.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 599

🖼️ ZeroPC Cloud Attach for Chrome 1.1 Tiện ích đính kèm tài liệu vào Gmail cho Chrome

🖼️
 • Phát hành: ZeroDesktop
 • ZeroPC Cloud Attach for Chrome là một tiện ích mở rộng dành cho trình duyệt web Google Chrome, giúp người dùng có thể tối ưu hóa quá trình gửi tệp đính kèm qua Gmail bằng cách gửi liên kết tải tệp đó từ các dịch vụ đám mây của mình.
 • web Version: 1.1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 64
Xem thêm Chia sẻ trực tuyến