GeoGebra Classic

Tải xuống GeoGebra Classic

Nhấn vào đây nếu trang web truy cập chưa khởi chạy.
Liên kết truy cập GeoGebra Classic được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
🖼️
  • Gimkit Trò chơi học tập tương tác giống Kahoot
  • Gimkit là web tạo trò chơi học tập giống Kahoot và Quizizz. Ngoài dùng cho lớp học, giáo viên cũng có thể sử dụng nền tảng này làm bài tập về nhà. Các bài tập này sẽ được chấm điểm tự động.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
  • IconFinder Web tìm kiếm icon miễn phí
  • Iconfinder là web tìm kiếm icon miễn phí dành cho tất cả mọi người. Truy cập Iconfinder, bạn có thể tìm thấy mọi icon yêu thích.
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Học tập - Từ điển