Get Selected Mails

Link Download Get Selected Mails chính:

🖼️ Extract Email Addresses

🖼️
 • Phát hành: ACCM Software
 • Extract Email Addresses là một Microsoft Outlook Add-In mạnh mẽ và rất dễ sử dụng để người dùng có thể trích xuất địa chỉ email từ các email message, liên lạc và danh sách phân phát trong folder Microsoft Outlook và hòm thư.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 430

🖼️ SysTools Outlook Conversion 3.0 Lưu các mục trong Outlook ở định dạng khác

🖼️
 • Phát hành: SysTools
 • SysTools Outlook Conversion là công cụ hỗ trợ người dùng lưu các mục trong MS Outlook dưới dạng file MSG, EML, TXT, VCF, RTF, HTML và MHT.
 • windows Version: 3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 362

🖼️ TrulyMail Standard

🖼️
 • Phát hành: TrulyMail
 • TrulyMail là ứng dụng giúp bạn bảo mật hệ thống tin nhắn bao gồm cả thư thoại, thư điện tử, được xây dựng bởi mã hóa và các tính năng thông báo như gắn thẻ liên hệ, gắn thẻ tin nhắn và thay đổi kích thước hình ảnh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 722

🖼️ GSA EMail Spider 7.01 Phần mềm trích xuất phân tích các mục tìm kiếm

🖼️
 • Phát hành: GSA
 • GSA Email Spider - một phần mềm có thể trích xuất email, số điện thoại và fax từ các trang web bằng từ khóa hoặc trang bắt đầu...
 • windows Version: 7.01
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.001

🖼️ MailEnable Standard Edition

🖼️
 • Phát hành: MailEnable
 • MailEnable Standard Edition 4.26 là một mail server cho Windows NT/2000/XP, hỗ trợ cho SMTP, POP3, một số lượng không giới hạn các địa chỉ e-mail, tên miền và nhóm danh sách các e-mail.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 335
Xem thêm Quản lý Email