Get Selected Mails

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 16 KB
  • Lượt xem: 411
  • Lượt tải: 406
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows, Thunderbird 1.5 - 3.2a1pre
Giới thiệu

Get Selected Mails là một chương trình cho phép bạn có thể truy cập được nhiều địa chỉ email khác nhau và bỏ những tài khoản mà bạn không kết nối. Nếu bạn có nhiều tài khoản và làm việc tại địa điểm khác nhau, một số tài khoản có thể sẽ không thể truy cập, ví dụ: một văn phòng địa phương có tài khoản mail không thể được truy cập tại nhà.

Khi truy xuất thư mới cho tất cả các tài khoản, sẽ rất mất thời gian và cuối cùng là không kết nối được với các tài khoản này vì không thể truy cập. Điều này sẽ làm cho bạn thấy khó chịu. Với tiện ích này, bạn rất dễ dàng để chọn tài khoản truy cập và bỏ chọn những tài khoản không thể kết nối khi bạn thay đổi vị trí.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo