Git cho Windows 2.12.0

Link Download Git cho Windows chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.