Visual Web Developer 2008 Express Edition 9.0.21022.8 Phần mềm lập trình cho nhà phát triển

Tải về

3,5 (23) Microsoft Miễn phí 16.247 Dung lượng: 2,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista

Visual Web Developer 2008 Express Edition là công cụ lập trình dành cho nhà phát triển. Visual Web Developer giúp xây dựng các trang hỗ trợ CSS với các cửa sổ Manage Styles và CSS mới dễ dàng thiết kế, xem trước vá áp dụng các CSS styles vào trang web...

Các công cụ thiết kế web:

 • Dùng thanh Split View hiển thị cả khung thiết kế trực quan các markup tương ứng.
 • Xây dựng các trang hỗ trợ CSS với các cửa sổ Manage Styles và CSS mới dễ dàng thiết kế, xem trước vá áp dụng các CSS styles vào trang web.
 • Xây dựng các ứng dụng JavaScript và AJAX dễ dàng hơn với các cải tiến JavaScript IntelliSense và debug cùng tích hợp hỗ trợ ASP.NET AJAX .
 • Tải bộ AJAX Control Toolkit miễn phí gồm hơn 30 điều khiển AJAX như các góc uốn, đổ bóng, ảnh động, đánh giá, slide shows, và hơn thế nữa.
 • Dùng thanh Split View hiển thị cả khung thiết kế trực quan các markup tương ứng.

Dễ dàng xây dựng các web cho phép nhập dữ liệu:

 • Xây dựng các ứng dụng dùng LINQ (Language Integrated Query) cho phép thêm khả năng truy vấn dữ liệu cho SQL Server, XML, và objects trong Visual Basic và Visual C#.
 • Dùng các điều khiển dữ liệu mới như điều khiển List View và LINQ Data Source để xậy dựng các web động.

Dễ dàng xuất và chia sẻ:

 • Tải Popfly Explorer để xuất trang HTML, CSS, và JavaScript trực tiếp lên website Popfly miễn phí.
 • Dùng các công cụ tích hợp Copy Web Site để xuất cả các trang ASP.NET và cơ sở dữ liệu SQL Server lên bất cứ host nào hỗ trợ FTP hay FrontPage Server Extensions.

Thú vị

 • Giữ trang web cá nhân luôn chạy ổn định nhanh chóng nhờ các bộ ASP.NET Starter Kits như bộ DotNetNuke portal kit, Personal Site kit, Blog Engine kit, hay Club Site kit.
 • Xây dựng các ứng dụng Facebook bằng bộ Facebook Developer Toolkit bao gồm các class .NET dễ dùngcho các bạn bè, nhóm, sự kiện trong Facebook và hơn thế nữa.
 • Dùng dịch vụ Coding4Fun Development Toolkit's Web để kết nối dễ dàng vói các dịch vụ web nổi tiếng như Amazon, Digg và Flickr.

Dễ học

 • Bắt đầu nhanh chóng bằng cách làm quen với môi trường phát triển Visual Web Developer qua các video giới thiệu Visual C# 2008.
 • Mới bắt đầu với Web Development? Hãy bắt đầu từ Beginner Developer Learning Center gồm 8 chương miễn phí từ các cuốn sách thông dụng như HTML 4 for Dummies và Creating Web Pages Desk Reference for Dummies.
 • Kết nối với cộng đồng phát triển ASP.NET Web.
 • Bắt đầu nhanh chóng với các đoạn video hướng dẫn, online Quickstarts, podcasts, Webcasts, và hơn thế nữa.
 • Ghé thăm các diễn đàn ASP.NET cho hỗ trợ kĩ thuật và kết nối với các nhà phát triển web khác.
 • Bắt đầu nhanh chóng bằng cách làm quen với môi trường phát triển Visual Web Developer qua các video giới thiệu Visual C# 2008.

Bạn có thể tải các công cụ còn lại trong bộ Visual Studio 2008 Express Edition :

3,5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 9.0.21022.8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,6 MB
 • Lượt xem: 18.214
 • Lượt tải: 16.247
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista

Liên quan, thay thế