GoodSync 10.9.35

Tải xuống GoodSync 10.9.35

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ File Backup Watcher 3.0 Phần mềm sao lưu dữ liệu tự động

🖼️
 • Phát hành: Desktop Software
 • Bạn luôn ý thức được rằng dữ liệu luôn luôn quý giá và dùng một số phần mềm sao lưu dữ liệu giúp bạn cất giữ an toàn các tài liệu quan trong tuy nhiên mỗi khi muốn sao lưu bạn lại phải thực hiện công việc khá khó khăn...
 • windows Version: 3.0.2
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 573

🖼️ WinZip Microsoft Store Edition Nén, giải nén file với WinZip cho Windows 10

🖼️
 • Phát hành: WinZip
 • WinZip Microsoft Store Edition là phiên bản phần mềm nén và giải nén file WinZip miễn phí dành cho Windows 10, vừa được WinZip phát hành độc quyền trên Microsoft Store.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 237

🖼️ InstantSync FTP

🖼️
 • Phát hành: SiteDesigner Technologies, Inc
 • InstantSync là một phần mềm tăng tốc độ đồng bộ hóa tập tin, nhân bản và sao lưu qua FTP.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 236

🖼️ JaBack 9.17 Sao lưu dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: HiTek Software
 • JaBack 9.05 có nhiệm vụ, lập lịch, các nhật ký kiểm soát và đồng bộ hóa. Một trong những tính năng JaBack có là cho phép khả năng sử dụng các biến.
 • windows Version: 9.17
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 611

🖼️ ReaSoft Data Backup Sao lưu dữ liệu mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: ReaSoft
 • ReaSoft Data Backup là công cụ sao lưu dữ liệu mạnh mẽ. Sử dụng công cụ này, bạn có thể sao lưu các tập tin để khôi phục lại chúng trong trường hợp khẩn cấp.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 299
Xem thêm Nén - Giải nén