GoodSync 10.10.3

Tải xuống GoodSync 10.10.3

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ BatchSync Secure FTPS/SFTP

🖼️
 • Phát hành: SiteDesigner Technologies, Inc
 • BatchSync là một công cụ an toàn và đáng tin cậy để tự động đồng bộ hóa, nhân bản và sao lưu tập tin. Nó sử dụng tiêu chuẩn công nghiệp FTP/SSL và FTPS qua giao thức SSH để đảm bảo an toàn dữ liệu và mã hóa tất cả dữ liệu với thuật toán mật mã mã hóa mạnh
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 432

🖼️ Wuala Sao lưu và lưu trữ dữ liệu online

🖼️
 • Phát hành: LaCie
 • Wuala là một dịch vụ lưu trữ đám mây rất an toàn, một nơi trú ẩn trong đám mây để giúp bạn lưu trữ các tập tin của mình.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 681

🖼️ WinCatalog 2015 Quản lý tập tin, thư mục dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: WinCatalog
 • WinCatalog là tiện ích được thiết kế để hỗ trợ bạn tìm kiếm các tài liệu và dữ liệu từ máy tính thông qua việc xây dựng index cung cấp khả năng truy cập nhanh chóng tới chúng.
 • windows Version: 2015

🖼️ HaoZip Công cụ nén tập tin và chuyển đổi hình ảnh "tất cả trong một"

🖼️
 • Phát hành: haozip com
 • HaoZip là công cụ quản lý file lưu trữ mạnh mẽ, một phần mềm nén miễn phí...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.770

🖼️ FindYourFiles 3.3 Ứng dụng lưu trữ dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: C A R Board
 • FindYourFiles cung cấp một cách dễ dàng để lưu trữ các tài liệu tại nơi làm việc và tại nhà. Bạn có thể sắp đặt và tổ chức nơi làm việc tốt hơn.
 • windows Version: 3.3.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 842
Xem thêm Nén - Giải nén