Tạo web Google Sites mới

Tải xuống Tạo web Google Sites mới

Nhấn vào đây nếu trang web truy cập chưa khởi chạy.
Liên kết truy cập Tạo web Google Sites mới được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • Adobe ConnectNow
  • Adobe ConnectNow là ứng dụng hội thảo trực tuyến, cung cấp các chức năng như hội thảo qua video, chat pod (gửi tin nhắn đến một hay toàn nhóm), tạo riêng một địa chỉ liên kết web để chỉ có nhóm hội thảo...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Coggle Công cụ vẽ bản đồ tư duy online
  • Coggle là phần mềm vẽ sơ đồ tư duy online, cách trực quan để chia sẻ thông tin phức tạp trên giao diện dễ hiểu. Cách sử dụng Coggle thật sự đơn giản.
  • Xếp hạng: 4 47 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm văn phòng