GPU-Z 2.51.0

🖼️
  • CPU-Z Kiểm tra thông tin phần cứng máy tính

  • CPU-Z 2.04 là phần mềm miễn phí giúp bạn xem thông tin cơ bản trên hệ thống máy tính như tên bộ vi xử lý và số hiệu, mã, quy trình, loại mainboadrd... CPU-Z cực hữu dụng trên PC.
  • Xếp hạng: 4 524 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • HD Speed Xác định tốc độ đọc ổ cứng

  • Tốc độ của ổ cứng quyết định 1 phần không nhỏ đến tốc độ của toàn hệ thống. Vậy bạn muốn biết ổ cứng mình đang sử dụng có tốc độ như thế nào, có lỗi gì đang gặp phải hay không…? HD Speed sẽ giúp bạn có câu trả lời.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Kiểm tra Phần cứng