HJ-Split 3.0

Link Download HJ-Split chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Power Search

🖼️
 • Phát hành: Inspyder Software
 • Inspyder Power Search là một công cụ dễ sử dụng cho phép tìm kiếm và trích rút dữ liệu từ bất cứ website nào. Power Search có thể bò trườn trên bất cứ website nào và tìm kiếm các từ hoặc cụm từ nào đó, hoặc trích rút dữ liệu bằng cách truy vấn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 204

🖼️ Torrent Captor Chia sẻ tập tin thông qua giao thức BitTorrent

🖼️
 • Phát hành: TorrentRaptors
 • Torrent Captor là một phần mềm chia sẻ tập tin thông qua giao thức BitTorrent.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 299

🖼️ FolderMove 2.0 Chuyển thư mục cài đặt game, phần mềm sang ổ đĩa mới

🖼️
 • Phát hành: RCPSOFT
 • FolderMove 2.0 là tiện ích miễn phí để chuyển thư mục cài đặt của các chương trình phần mềm, game đến ổ đĩa khác mà không làm hỏng dữ liệu hay phải cài đặt lại.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 420

🖼️ FileLocator Pro (64-bit) 7.0 Phần mềm quản lý thông tin

🖼️
 • Phát hành: Mythicsoft
 • FileLocator Pro là ứng dụng giúp bạn quản lý thông tin hiệu quả hơn nhờ hỗ trợ khả năng tìm kiếm nhanh và rất hiệu quả.
 • windows Version: 7.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.821

🖼️ Purplenova 3.5

🖼️
 • Phát hành: Infinishare Technologies
 • Như bạn đã biết, chúng ta có thể sử dụng những dịch vụ trực tuyến rất thông dụng như Flickr, Scribd, YouTube, Rapidshare hoặc Divshare… để chia sẻ hình ảnh, tài liệu, nhạc MP3, phim và nhiều loại tập tin khác.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.629
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ