HTKK 4.5.8

Tải xuống HTKK 4.5.8

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download HTKK chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Simple Dashboards Phần mềm hỗ trợ ra quyết định

  • Simple Dashboards là phần mềm tạo bảng điều khiển (dashboard) hỗ trợ ra quyết định hiệu quả cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Với một loạt các yếu tố, công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu và lập kế hoạch Simple Dashboards sẽ là trợ lý đắc lực cho bạn khi cần đưa ra các quyết định kinh doanh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • iBHXH Hỗ trợ kê khai BHXH qua mạng

  • Thay vì phải trực tiếp tới nộp hồ sơ BHXH, sau đó lại mất công chờ đợi và nhận kết quả trả lại thì iBHXH sẽ giúp bạn nhanh chóng lập hồ sơ BHXH, ký số và gửi qua mạng Internet cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Sau đó nhận kết quả phản hồi ngay trên ứng dụng.
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Teamwork Projects Phần mềm quản lý dự án

  • Teamwork Projects là một phần mềm đắc lực cho các doanh nghiệp trong việc lập ngân sách, hợp tác, theo dõi vấn đề, thông báo, quản trị nguồn lực, quản lý công việc và các dự án cho mục đích cá nhân cũng như toàn doanh nghiệp.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ doanh nghiệp