HTKK 4.5.8

Tải xuống HTKK 4.5.8

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download HTKK chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
 • eBay cho Windows 8 Ứng dụng mua sắm trên eBay
 • Thỏa sức mua sắm online, tìm kiếm thông tin sản phẩm, cập nhật cách đánh giá hay chia sẻ chính quan điểm của cá nhân về hàng hóa dịch vụ với ứng dụng mua sắm eBay for Windows 8.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Edraw Office Viewer Component Host tài liệu Office hiệu quả
 • Edraw Office Viewer Component chứa ActiveX Control tiêu chuẩn, hoạt động như một kho chứa tài liệu ActiveX để lưu trữ các tài liệu văn phòng trong một hình thức tùy chỉnh hoặc trang web. Control này khá nhẹ và linh hoạt, cung cấp cho các nhà phát triển những khả năng mới để sử dụng Office trong một giải pháp tùy chỉnh.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Delta Phần mềm dự toán
 • Delta là phần mềm dự toán do Công ty Cổ phần Tin học và Viễn thông Delta phát triển. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cung cấp đầy đủ tính năng phục vụ công tác lập dự toán, quyết toán và đấu thầu.
 • Xếp hạng: 3 85 Phiếu bầu
🖼️
 • MerciGest Phần mềm quản lý kho nhỏ gọn
 • MerciGest là một ứng dụng quản lý kho được viết bằng ngôn ngữ VBA cho Access, cho phép người dùng quản lý những dữ liệu của một nhà kho nhỏ.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
 • OnNet Phần mềm quản lý phòng máy chuyên nghiệp
 • OnNet là phần mềm quản lý phòng máy chuyên nghiệp, với giao diện thân thiện, rất dễ sử dụng, cùng nhiều tính năng tiện dụng cho phép sử dụng máy, tính tiền, bán dịch vụ một cách dễ dàng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ doanh nghiệp