HTKK 4.9.0

Tải xuống HTKK 4.9.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download HTKK chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
  • Teamwork Projects Phần mềm quản lý dự án
  • Teamwork Projects là một phần mềm đắc lực cho các doanh nghiệp trong việc lập ngân sách, hợp tác, theo dõi vấn đề, thông báo, quản trị nguồn lực, quản lý công việc và các dự án cho mục đích cá nhân cũng như toàn doanh nghiệp.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • VNPT-CA Phần mềm quản lý chữ ký số
  • VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam được phát hành bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam - VNPT.
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Hyena Phần mềm kiểm soát và quản trị mạng
  • Hyena là phần mềm quản trị và kiểm soát hệ thống mạng có đầy đủ tính năng, được thiết kế để phục vụ cho các doanh nghiệp, startup, cung cấp các giải pháp end-to-end được thiết kế cho Windows.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Hỗ trợ doanh nghiệp