MISA Panda.NET 2021 R9 Phần mềm kế toán thi hành án dân sự

Tải về
 • Đánh giá:
  4,1 ★ 7 👨
 • Phát hành:
 • Version: R9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 354,9 KB
 • Lượt xem: 4.447
 • Lượt tải: 4.146
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8.1/10
Giới thiệu

MISA Panda.NET 2021 là phần mềm kế toán thi hành án dân sự của MISA. Phần mềm MISA Panda.NET 2021 được xây dựng theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính và được áp dụng cho tất cả các đơn vị quản lý hành chính dân sự từ cấp Trung Ương đến cấp huyện đáp ứng các yêu cầu chi tiết nhất của bộ phận kế toán thi hành án dân sự.

Tiền mặt tại quỹ

Tính năng mới MISA Panda.NET 2021 R9

 • Kể từ phiên bản R9, kế toán đơn vị cấp trên gửi được 2 báo cáo tổng hợp lên đơn vị chủ quản:
  • Mẫu số 03: Báo cáo tổng hợp tình hình thu nộp phí thi hành án
  • Mẫu số 04: Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế THA
 • Kể từ phiên bản R9, phần mềm cho phép xem danh sách các đơn vị đã gửi báo cáo và danh sách các báo cáo đã gửi lên, đồng thời cho phép xóa báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên để thực hiện nhận lại báo cáo.

Tính năng mới MISA Panda.NET 2021 R8

 • Kế toán yêu cầu xuất được mẫu Ủy nhiệm chi để gửi lên DVC
 • Kế toán yêu cầu chứng từ kết chuyển có thêm cột số chứng từ gốc để có thể dễ dàng đối chiếu
 • Kế toán muốn in được Chứng từ kết chuyển ở giao diện in Chứng từ nghiệp vụ khác để không phải làm bên ngoài
 • Kế toán yêu cầu khi khai báo Căn cứ lập để in Chứng từ kết chuyển lưu lại cho lần in sau
 • Kế toán yêu cầu cho phép sao chép từ Chứng từ nghiệp vụ khác sang Phiếu thu, Nộp tiền vào tài khoản để khách hàng không mất nhiều thời gian nhập liệu
 • Kế toán yêu cầu báo cáo phân tích số dư tài sản, tang vật hạch toán vào TK 001, 002
 • Kế toán yêu cầu báo cáo thi hành án lấy được số dư tài sản, tang vật hạch toán vào TK 001, 002
 • Kế toán yêu cầu in Mẫu số 06: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi KBNN theo NĐ 11/2020/NĐ-CP
 • Kế toán yêu cầu khi sao chép chứng từ Phiếu nhập kho sang Phiếu kết chuyển lấy được Mã tài sản để hạch toán đầy đủ
 • Kế toán yêu cầu mẫu Ủy nhiệm chi theo NĐ 11/2020/NĐ-CP cho phép cộng gộp các dòng chi tiết khi gửi kèm bảng kê và không hiển thị Niên độ NS
 • Yêu cầu khách hàng sử dụng chính thức phải đồng ý với thỏa thuận sử dụng để áp dụng hợp đồng điện tử

Tính năng mới MISA Panda.NET 2021 R7

 • Kế toán đơn vị chi cục yêu cầu xuất được các báo cáo để gửi lên cấp trên
  • B01-THA: Báo cáo kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản
  • Mẫu số B03: Báo cáo tổng hợp tình hình nộp phí thi hành án
  • Mẫu số B04a: Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế THA
  • B01-BCTC: Báo cáo tài chính
  • Mẫu số S03-THA: Bảng cân đối phát sinh
 • Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu nhận được các báo cáo của các đơn vị cấp dưới
 • Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu tổng hợp được báo cáo “B02-THA_Báo cáo tổng hợp kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản toàn ngành” của các đơn vị cấp dưới
 • Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu tổng hợp được báo cáo “B01-BCTC: Báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới” của các đơn vị cấp dưới
 • Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu tổng hợp được báo cáo “Mẫu số 03: Báo cáo tổng hợp tình hình thu nộp phí thi hành án” của các đơn vị cấp dưới
 • Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu tổng hợp được báo cáo “Mẫu số 04: Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế THA” của các đơn vị cấp dưới
 • Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu tổng hợp được báo cáo “Mẫu số S03-THA: Bảng cân đối phát sinh” của các đơn vị cấp dưới
 • Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu gửi được báo cáo “B02-THA_Báo cáo tổng hợp kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản toàn ngành” tổng hợp lên đơn vị chủ quản

Tính năng mới MISA Panda.NET 2021 R6

 • Đáp ứng in mẫu B01/BCTC-THA_Báo cáo tài chính
 • Kế toán yêu cầu in mẫu báo cáo tình hình sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế THA theo quy định
 • Kể từ phiên bản R6, kế toán phải yêu cầu in mẫu báo cáo tình hình thu phí, nộp phí THA đáp ứng báo cáo thông tư.
 • Cập nhật danh mục mã thống kê: Kể từ phiên bản R6, phần mềm bổ sung danh sách mã thống kê.
 • Bổ sung tính năng Sao chép thông tin TK hạch toán của các chứng từ, tự động sinh giấy kết chuyển đồng thời khi thu phí thi hành án, bổ sung Lý do nhập trên phiếu nhập kho, vv.

Tính năng mới MISA Panda.NET 2021 R5

 • Kế toán yêu cầu đáp ứng tính năng Thay đổi CHV thi hành án
 • Kế toán yêu cầu in được mẫu S08-THA: Sổ chi tiết tờ rơi theo dõi tài sản, vật chứng theo Quyết định thi hành án hoặc theo yêu cầu thu
 • Kế toán yêu cầu in được mẫu C4-02c: Ủy nhiệm chi (nộp thuế)
 • Kế toán yêu cầu in được mẫu S01-THA: Sổ nhật ký chung
 • Kế toán yêu cầu in được mẫu S02-THA: Sổ cái
 • Kế toán yêu cầu in được mẫu S03-THA: Bảng cân đối số phát sinh
 • Kế toán yêu cầu in được mẫu S04-THA: Sổ quỹ tiền mặt
 • Kế toán yêu cầu in được mẫu S06-THA: Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ (hoặc vàng, bạc, đá quý, chứng chỉ có giá)
 • Kế toán yêu cầu in được mẫu B01-THA: Báo cáo kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản
 • Kế toán yêu cầu in được mẫu B03-THA: Thuyết minh báo cáo kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản
 • Kế toán yêu cầu in được mẫu B07-THA: Báo cáo chi tiết hoạt động thi hành án bằng tiền, tài sản

Tính năng chính của phần mềm kế toán thi hành án MISA Panda.NET

Tiền mặt tại quỹ

 • Lập, in các phiếu thu, phiếu chi chi tiết đến từng bản án, từng đối tượng Phải thi hành án...
 • Nắm bắt chi tiết tiền mặt tại quỹ, số thu, số chi, số tồn tại thời điểm bất kỳ.

Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

 • Hỗ trợ việc quản lý tài khoản ngân hàng, kho bạc.
 • Lập, in và quản lý chi tiết tất cả các chứng từ nghiệp vụ phát sinh có liên quan đến tiền gửi ngân hàng.

Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Tài sản – Tang vật

 • Quản lý chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn kho tài sản, tang vật chi tiết theo từng bản án, từng đối tượng THA, từng chấp hành viên...

Giao diện Tài sản - Tang vật

Phân phối tiền và tài sản

 • Lập, in chứng từ phân phối tiền và tài sản tang vật.
 • Quản lý chi tiết tình hình phân phối tiền và tài sản tang vật THA.

Phân phối tiền và tài sản

Sổ cái

 • Thao tác, quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến chứng từ không thuộc các phân hệ trên.
 • Nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có liên quan, khóa sổ và bỏ khóa sổ kỳ kế toán,…

Giao diện sổ cái

Yêu cầu hệ thống cài đặt MISA Panda.NET 2021

Yêu cầu phần cứng

 • Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn.
 • Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên.
 • Đĩa cứng: 500MB trống hoặc nhiều hơn.
 • Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn.
 • Ổ đọc đĩa CD-ROM: Tốc độ 12X trở lên.

Yêu cầu phần mềm

 • Hệ điều hành: Windows XP SP2 trở lên, Windows Vista, Windows 7 hoặc Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008.
 • Bộ gõ tiếng Việt: Unicode.

Đây chính là giải pháp hoàn thiện cho công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Vậy hãy download MISA Panda.NET 2021 về cùng trải nghiệm những tính năng hữu ích mà phần mềm này đem lại bạn nhé!

Tìm thêm: MISA Panda NET