i-SPEED cho iOS

Link Download i-SPEED cho iOS chính:

🖼️
🖼️
  • PhoneSafe for iOS Dịch vụ tiện ích cho di động
  • PhoneSafe là dịch vụ tiện ích giúp khách hàng sao lưu các dữ liệu trên máy điện thoại lên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ bao gồm: danh bạ, lịch công tác, công việc…
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Vidgets cho iOS Ứng dụng widget cho iPhone, iPad
  • Vidgets là ứng dụng widget cần thiết dành cho iPhone, iPad, thêm tính năng và sự linh hoạt cho trung tâm thông báo ở các thiết bị iOS 8.0 trở lên, giúp mọi thao tác của bạn trên điện thoại nhanh hơn, tiện hơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Quản lý điện thoại