iTaxViewer 2.1.2

🖼️
🖼️
  • EFFECT Standard Phần mềm kế toán chuyên nghiệp miễn phí
  • EFFECT Standard là phần mềm kế toán phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013. Giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Adobe Access Công cụ chuyển video an toàn
  • Phần mềm Adobe Access hỗ trợ nhà cung cấp, phân bổ và quảng bá nội dung thu được nhiều lợi nhuận hơn bằng cách chuyển video an toàn tới nhiều thiết bị kết nối, bao gồm smartphone, PC và TV được kết nối.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Xero Phần mềm kế toán trực tuyến
  • Xero là phần mềm kế toán trực tuyến rất tiện dụng mà bất kì doanh nghiệp nào đang tìm kiếm một giải pháp thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách nhanh chóng và đơn giản đều có thể lựa chọn.
  • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm Kế toán