CNS.Net Phần mềm kế toán miễn phí

Tải về

4,9 (23) CNS Corp Miễn phí 336 Dung lượng: 50,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 7/8/8.1/10

CNS.Netphần mềm kế toán miễn phí, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán, theo dõi các khoản thu chi, công nợ và tự động tính lợi nhuận. Nhờ sử dụng công nghệ hiện đại nên người dùng có thể sử dụng trực tuyến hoặc ngay cả khi không có kết nối Internet.

Giao diện CNS.NET

CNS.Net luôn tuân thủ những thay đổi mới nhất về chế độ kế toán, tài chính theo quy định của Bộ tài chính Việt Nam:

Tính năng chính của phần mềm kế toán CNS.NET

Quản lý kho

 • Quản lý vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo dạng hình cây, nhiều cấp.
 • Quản lý theo nhiều chủng loại nhóm hàng, mặt hàng, nhiều kho hàng.
 • Theo dõi phiếu xuất vật tư cho sản xuất, phiếu điều chuyển kho và xuất khác.
 • Theo dõi nhập xuất thành phẩm.
 • Theo dõi nhập xuất tồn theo kho, mã hàng, đối tượng công nợ.
 • Tính giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp: Giá trung bình, FIFO, LIFO…
 • Theo dõi giá vốn cả VNĐ và ngoại tệ.
 • Liên kết với các phân hệ Quản lý mua hàng, Quản lý kho, Quản lý bán hàng và Kế toán tổng hợp.

Kế toán vốn bằng tiền

 • Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay.
 • Phát hành và quản lý chứng từ chu, chi tiền mặt, tạm ứng, ủy nhiệm chi trên máy tính.
 • Theo dõi thanh toán thu chi theo khách hàng, hợp đồng, hóa đơn (mua, bán, tạm ứng)...
 • Theo dõi số dư tức thời tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại từng tài khoản ở các ngân hàng khác nhau.
 • Theo dõi tạm ứng, thanh toán hoàn ứng.
 • Theo dõi theo tiền VND và ngoại tệ.
 • Kê khai thuế VAT khi cập nhật chứng từ gốc.

Kế toán công nợ phải thu

 • Theo dõi bán hàng, công nợ phải thu khách hàng.
 • Theo dõi công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, mặt hàng, hóa đơn, hợp đồng,…
 • Theo dõi doanh thu theo mặt hàng, nhóm mặt hàng, đối tượng công nợ, đại lý, tỉnh thành, khu vực.
 • Theo dõi công nợ song song giữa nguyên tệ và VNĐ.
 • Tự động lập và chuyển các bút toán hạch toán vào sổ cái.

Kế toán công nợ phải trả

 • Theo dõi mua hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp.
 • Theo dõi nhập vật tư, nguyên liệu nội địa, nguyên liệu nhập khẩu.
 • Theo dõi chi phí mua hàng, tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng theo giá trị, số lượng...

Kế toán tài sản cố định

 • Theo dõi tài sản cố định về nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng…
 • Theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định.
 • Theo dõi quá trình thay đổi nguyên giá và điều chuyển bộ phận sử dụng.
 • Tính khấu hao tài sản cố định.

Kế toán chi phí, giá thành

 • Kết chuyển, phân bổ chi phí và tập hợp chi phí giá thành sản phẩm.
 • Tập hợp chi phí theo sản phẩm.
 • Tính giá thành sản phẩm.

Kế toán tổng hợp

 • Liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ khác.
 • Thực hiện các bút toán điều chỉnh, tổng hợp số liệu.
 • Xử lý chênh lệch tỷ giá, quyết toán tạm ứng, hạch toán lương, các bút toán phân bổ, kết chuyển tự động cuối kỳ, các bút toán định kỳ.
 • Kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính.

Ngoài ra, phần mềm còn giúp lập chứng từ ghi sổ, khóa sổ kế toán, phân tích công nợ, phân tích nhập xuất tồn kho, báo cáo tổng hợp giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi, điều chỉnh kịp thời khi có những phát sinh.

4,9 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 50,2 MB
 • Lượt xem: 881
 • Lượt tải: 336
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7/8/8.1/10
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế