K-Lite Codec Pack Mega 14.9.8

Tải xuống K-Lite Codec Pack Mega 14.9.8

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống K-Lite Codec Pack Mega 14.9.8 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download K-Lite Codec Pack Mega chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Windows 7 Codec Pack Bộ codec đầy đủ dành cho Windows

  • Windows 7 Codec Pack hỗ trợ hầu hết các định dạng nén, các kiểu tệp tin âm thanh và video hiện đại nhất. Thông thường khi bạn chạy các tệp tin có chất lượng cao đã có sẵn Codec, nó có thể làm gián đoạn chương trình hoặc thậm chí là đứng hình trong quá
  • Xếp hạng: 4 17 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Codec cho Audio