K-Lite Codec Pack Mega 16.5.0

Tải xuống K-Lite Codec Pack Mega 16.5.0

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống K-Lite Codec Pack Mega 16.5.0 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download K-Lite Codec Pack Mega chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • X Codec Pack Bộ codec nhỏ gọn

  • X Codec Pack là một trong những gói codec hữu hiệu dành cho người dùng Windows, giúp họ phát tất cả định dạng video và audio phổ biến.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Codec cho Audio