LeaderTask Personal Organizer 9.0

Link Download LeaderTask Personal Organizer chính:

🖼️ NolaPro Cloud Accounting 5.0 Phần mềm hỗ trợ kế toán miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Noguska
 • NolaPro Cloud Accounting là phần mềm quản lý kinh doanh và kế toán miễn phí dựa trên nền tảng web. Phần mềm có chứa nhiều module kế toán chuẩn, cũng như các đề mục, nhiều plugin như point-of-sale...
 • windows Version: 5.0.10066
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.116

🖼️ Efficient Address Book 3.70 Build 363 Quản lý thông tin liên lạc với khách hàng

🖼️
 • Phát hành: EfficientSoftware
 • Efficient Address Book là một ứng dụng hữu ích cho phép người dùng tạo một cơ sở dữ liệu để lưu trữ tất cả thông tin danh bạ của mình một cách dễ dàng thông qua một giao diện trực quan và thân thiện.
 • windows Version: 3.70 Build 363
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.235

🖼️ SharedPlan Pro

🖼️
 • Phát hành: SharedPlan Software
 • SharedPlan Pro 6.2 là một công cụ quản lý dự án với phong cách và tính năng cải tiến, hoàn toàn mới, cùng với bộ tổ hợp công cụ đầy đủ, hỗ trợ người sử dụng với server giao dịch trực tuyến...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.443

🖼️ Personal Finances Free

🖼️
 • Phát hành: Alzex
 • Personal Finances Freelà một công cụ hữu ích với nhiều tính năng mạnh mẽ để giúp bạn kiểm soát chi tiêu, xác định chính xác điểm chi tiêu quá mức và cắt giảm chi phí không cần thiết.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.033

🖼️ OrangeHRM Open Source 3.2 Phần mềm quản lý nhân sự với tính năng đa dạng

🖼️
 • Phát hành: OrangeHRM Inc
 • OrangeHRM Open Source là một hệ thống quản lý nhân sự miễn phí, cung cấp rất nhiều module phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Hệ thống được sử dụng rộng rãi này có tính năng phong phú, trực quan và cung cấp một nền tảng quản lý nhân sự cần thiết cùng với các tài liệu miễn phí cũng như một cộng đồng người sử dụng đông đảo.
 • windows Version: 3.2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 959
Xem thêm Quản lý Nhân sự