Lịch truyền hình - Lịch Ti vi for Android 1.0

Link Download Lịch truyền hình - Lịch Ti vi for Android chính:
🖼️
 • App Name Editor For Android

 • Ứng dụng App Name Editor là giải pháp tốt nhất để thay đổi tên ứng dụng trong màn hình chính của bạn.
 • Xếp hạng: 3 10 Phiếu bầu
🖼️
 • Shopper Online For Android

 • Shopper Online là phần mềm nhận dạng sản phẩm bằng cách quét mã vạch, tìm kiếm giọng nói hoặc văn bản. Tìm kiếm và so sánh giá cả trực tuyến. Lưu vào danh sách yêu thích của bạn. Cảnh báo khi giá cả hàng hóa thay đổi.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • French Verbs for Android Chia động từ tiếng Pháp

 • French Verbs là công cụ lý tưởng để trình duyệt và tìm kiếm cách chia các động từ tiếng Pháp phổ biến nhất dành cho các sinh viên học tiếng Pháp ở mọi cấp độ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Taskbar for Android Giả lập taskbar windows 8 trên Android

 • Taskbar for Android là công cụ giúp bắt chước Windows 8 Taskbar cho nền tảng Android. Nó trở nên hữu dụng hơn khi bạn muốn mở nhanh các ứng dụng, cài đặt thông thường và các danh bạ yêu thích.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Ứng dụng văn phòng