Magican File for Mac

Link Download Magican File for Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Decloner

🖼️
 • Phát hành: PixelEspresso
 • Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết được dung lượng ổ cứng đã bị lấy bởi các file trùng. Decloner sẽ giúp bạn khôi phục lại dung lượng bằng cách sử dụng thuật toán SHA-1 nhằm xác định danh tính các file.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 243

🖼️ rooSwitch

🖼️
 • Phát hành: Roobasoft
 • rooSwitch tồn tại nhằm giúp việc tạo các bản copy khác nhau của bất kì dữ liệu ứng dụng nào trở nên dễ dàng hơn.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 265

🖼️ BackupGoo for Mac 1.0 Tự động sao lưu dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Raphael Bauer
 • Khi đang sử dụng các phần mềm của Google như: Gmail, Google Calendar hay Google Docs, nếu bạn muốn tìm kiếm một phần mềm giúp sao lưu dữ liệu của mình trên những dịch vụ này để đề phòng trường hợp không mong muốn thì có lẽ BackupGoo 1.0 chính là một ứng d
 • mac Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 208

🖼️ Folder Icon Maker for Mac

🖼️
 • Phát hành: GOTOES
 • Folder Icon Creator là một ứng dụng có thể giúp bạn tùy biến các icon trên máy tính Mac. Phần mềm này cung cấp hàng trăm icon để người dùng lựa chọn khi tùy biến icon cho folder hoặc file trên máy tính Mac...
 • mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 808

🖼️ RapidViewer for Mac

🖼️
 • Phát hành: Omnidea
 • RapidDocs là một plugin của RapidWeaver cho phép bạn dễ dàng chia sẻ dữ liệu trên một trang web...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 266
Xem thêm Nén - Giải nén