MagicCute Data Recovery dự phòng

Tải xuống MagicCute Data Recovery dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống MagicCute Data Recovery dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download MagicCute Data Recovery chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

Liên quan, thay thế

🖼️ TogetherShare Data Recovery Free 3.5 Phần mềm khôi phục dữ liệu miễn phí

🖼️
 • Phát hành: TogetherShare
 • TogetherShare Data Recovery Free là một công cụ miễn phí giúp bạn khôi phục lại tất cả định dạng tập tin bị mất, xóa rất dễ dàng mà không gặp phải khó khăn nào.
 • windows Version: 3.5.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 490

🖼️ Active@ LiveCD 3.1 Sao lưu và khởi động hệ thống từ CD, USB

🖼️
 • Phát hành: LSoft Technologies
 • Active@ Live CD là bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn tạo ra các bản sao ổ đĩa và khởi động trực tiếp từ các nền tảng đa phương tiện mà chúng được lưu trữ. Hơn nữa, nó còn giúp khôi phục dữ liệu, thiết lập lại mật khẩu Windows và xóa an toàn dữ liệu
 • windows Version: 3.1.0
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

🖼️ Recover Deleted Data

🖼️
 • Phát hành: Recover Deleted Data
 • Sử dụng phần mềm khôi phục dữ liệu Windows đã bị xóa, người dùng có thể dễ dàng khôi phục dữ liệu đã bị xóa từ phân vùng FAT và NTFS.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 439

🖼️ Okoker Removable Data Recovery Khôi phục các file và folder bị xóa

🖼️
 • Phát hành: Okoker Software
 • Okoker Removable Data Recovery là tiện ích được thiết kế để khôi phục tất cả các tập tin và thư mục bị xóa. Nó cho phép bạn khôi phục tập tin đã bị xóa từ Recycle Bin, nhấn phím Shift-Delete,…
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.200

🖼️ Auslogics File Recovery 8.0 Tiện ích khôi phục dữ liệu bị xóa

🖼️
 • Phát hành: AusLogics
 • Auslogics File Recovery là một chương trình hữu dụng được tạo ra để giúp người dùng phục hồi lại tập tin bị mất hoặc xóa khỏi máy tính.
 • windows Version: 8.0.21.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.938
Xem thêm Khôi phục dữ liệu