MathType cho Mac 7.4.4

Link Download MathType cho Mac chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
  • Planbook for Mac

  • Thiết kế cho các giáo viên, phần mềm này là một sản phẩm thay thế cho các đồ dùng học tập như bút và sổ ghi chép truyền thống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • GeoGebra cho Mac Phần mềm vẽ hình học dễ dàng

  • Phần mềm toán học miễn phí GeoGebra cho Mac 6.0.652.0 là công cụ hỗ trợ đắc lực trong nghiên cứu hoặc làm việc với số học, hình học, bảng tính, đồ họa, số liệu thống kê, đại số và giải tích.
  • Xếp hạng: 4 7 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ học tập