Microsoft SQL Server 2019

Tải xuống Microsoft SQL Server 2019

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Microsoft SQL Server 2019 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ RJ TextEd 14.40 Phần mềm biên tập văn bản

🖼️
 • Phát hành: Rickards Software
 • RJ TextEd 14.40 là một trình biên tập văn bản và nguồn Unicode. RJ TextEd là một trình biên tập văn bản và nguồn đầy đủ về tính năng với hỗ trợ Unicode, làm nổi bật cú pháp và tập hợp mã.
 • windows Version: 14.40
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.541

🖼️ Universal SQL Editor 1.7 Công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Ming Software
 • Universal SQL Editor là công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu dễ sử dụng, mạnh mẽ. Nó cho phép bạn kết nối Oracle, DB2, SQL Server, Sybase và cơ sở dữ liệu khác phù hợp...
 • windows Version: 1.7.6.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 931

🖼️ oXygen XML Diff 4.0 Phần mềm so sánh, kết hợp các file XML

🖼️
 • Phát hành: SyncRO Soft
 • oXygen XML Diff - một giải pháp toàn diện dành với việc so sánh, kết hợp các file XML...Ứng dụng cung cấp cả thư mục và file gốc để so sánh, với 6 thuật toán nâng cao khác nhau, cùng nhiều mức so sánh ở các mức khác nhau. Quá trình này cũng có thể được th
 • windows Version: 4.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 400

🖼️ SQLyog (64 bit) 11.5 Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

🖼️
 • Phát hành: Webyog Softworks
 • SQLyog là phần mềm cung cấp hai công cụ phổ biến là: MySQL Manager và MySQL Admin, giúp người dùng kết nối đến các tính của MySQL năng như: MySQL Query Browser, phpMyAdmin, và các máy chạm MySQL Front Ends, MySQL Client với một gian diện trực quan duy nh
 • windows Version: 11.5.1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.829

🖼️ LopeEdit Pro 5.4.2

🖼️
 • Phát hành: LopeSoft
 • LopeEdit Pro là 1 trình soạn thảo rất mạnh cho lập trình, hoàn toàn thay thế được nodepad của Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.996
Xem thêm Database