Microsoft SQL Server 2019

🖼️ SQLyog (32 bit) 11.5 Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

🖼️
 • Phát hành: Webyog
 • SQLyog là công cụ rất dễ sử dụng, giao diện gọn gàng và nhanh chóng để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL của bạn ở bất cứ đâu trên thế giới.
 • windows Version: 11.5.1.0
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.568

🖼️ Visual Assist X

🖼️
 • Phát hành: Whole Tomato Software
 • Visual Assist X là một công cụ Add-in vào môi trường lập trình VC++, Visual studio 2005, 2008,…
 • windows
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.131

🖼️ HTML-Optimizer

🖼️
 • Phát hành: Tonbrand Software
 • HTML-Optimizer 10.5.2 là một chương trình tiện ích mã nguồn HTML, qua đó khiến cho website của bạn có được tốc độ nhanh và ổn định hơn...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 315

🖼️ Dr.Explain 4.10 Chương trình tạo file HTML, CHM

🖼️
 • Phát hành: Indigo Byte Systems
 • Dr.Explain là chương trình dùng giúp tạo ra các file CHM, HTML, giống như các tài liệu đi kèm hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 • windows Version: 4.10.821
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.151

🖼️ MiniBB Tạo ra các diễn đàn theo phong cách riêng

🖼️
 • Phát hành: MiniBB
 • MiniBB 3.0 là phần mềm mã nguồn mở và hoạt động hoàn toàn độc lập. Nó cho phép tạo ra các diễn đàn theo phong cách riêng, được viết bằng PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 862
Xem thêm Database