Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1

Link Download Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Edraw Office Viewer Component 8.0 Host tài liệu Office hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: EdrawSoft
 • Edraw Office Viewer Component chứa ActiveX Control tiêu chuẩn, hoạt động như một kho chứa tài liệu ActiveX để lưu trữ các tài liệu văn phòng trong một hình thức tùy chỉnh hoặc trang web. Control này khá nhẹ và linh hoạt, cung cấp cho các nhà phát triển những khả năng mới để sử dụng Office trong một giải pháp tùy chỉnh.
 • windows Version: 8.0.0.733

🖼️ Postman 7.2 Tiện ích hỗ trợ phát triển API miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Postdot Technologies
 • Postman 7.2.2 là nền tảng API hoàn hảo, cho phép người dùng xây dựng, thử nghiệm và tạo tài liệu cho giao diện lập trình ứng dụng với tốc độ nhanh chóng hơn.
 • windows Version: 7.2.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 725

🖼️ Python 3.9 Ngôn ngữ lập trình cơ bản

🖼️
 • Phát hành: Python Software Foundation
 • Python 3.9.1 là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng động, có thể dùng để phát triển nhiều loại phần mềm khác nhau. Tải Python miễn phí.
 • windows Version: 3.9.1
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.118

🖼️ OraDump to Access Chuyển đổi file dump Oracle sang database Access

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • OraDump to Access là chương trình chuyển đổi các file dump Oracle sang database của MS Access.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 347

🖼️ RegexBuddy Công cụ hỗ trợ lập trình mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: Just Great Software
 • RegexBuddy 3.5.5 là một phần mềm hoàn hảo để làm việc với những biểu thức thông thường. Nó dễ dàng tạo ra các biểu thức phù hợp và chính xác theo những gì bạn muốn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.607
Xem thêm Database