DBF to MySQL Chuyển đổi dữ liệu từ DBF sang MySQL

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 691
  • Lượt tải: 650
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Giới thiệu

DBF to MySQL là chương trình chuyển database DBase/FoxPro/Clipper (*.dbf) sang định dạng file database của sever MySQL. Tùy thuộc vào quyền của bạn trên server MySQL có thể của data DBF vào cơ sở dữ liệu mới hoặc ghi đè lên nội dung của một cơ sở dữ liệu MySQL sẵn có.

DBF to MySQL

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của tập tin DBF.

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Unix và Windows MySQL.

• Hiệu suất cao do kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu nguồn và đích (chương trình không sử dụng ODBC hoặc bất kỳ phần mềm trung gian khác).

• Phương pháp đặc biệt cho người sử dụng máy chủ ảo.

• Hợp nhất data của DBF vào cơ sở dữ liệu MySQL sẵn có.

• Lựa chọn xuất dữ liệu DBF vào tập tin dump MySQL.

• Hỗ trợ các mã hóa của Dbase.

• Lưu quá trình chuyển đổi để thiết lập thành hồ sơ.

• Giao diện dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

• Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: