SQLyog (64 bit) 11.5.1.0 Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 11.5.1.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 11,2 MB
 • Lượt xem: 1.904
 • Lượt tải: 1.846
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8
Giới thiệu

SQLyog là phần mềm cung cấp hai công cụ phổ biến là: MySQL Manager và MySQL Admin, giúp người dùng kết nối đến các tính của MySQL năng như: MySQL Query Browser, phpMyAdmin, và các máy chạm MySQL Front Ends, MySQL Client với một gian diện trực quan duy nhất.

Làm việc với MySQL đôi khi sẽ khiến bạn gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu có SQLyog công việc của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

SQLyog (32 bit)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.