Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 dự phòng

Tải xuống Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Microsoft Visual Studio 11 Professional Beta Công cụ hỗ trợ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Visual Studio 11 Professional Beta có thể được coi là 1 trong những môi trường phát triển ứng dụng với nhiều giải pháp công nghệ mới, dễ dàng giúp người dùng rút gọn quá trình tạo, kiểm tra và triển khai phần mềm cho Microsoft Windows, Microsoft
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.545

🖼️ Edraw Office Viewer Component 8.0 Host tài liệu Office hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: EdrawSoft
 • Edraw Office Viewer Component chứa ActiveX Control tiêu chuẩn, hoạt động như một kho chứa tài liệu ActiveX để lưu trữ các tài liệu văn phòng trong một hình thức tùy chỉnh hoặc trang web. Control này khá nhẹ và linh hoạt, cung cấp cho các nhà phát triển những khả năng mới để sử dụng Office trong một giải pháp tùy chỉnh.
 • windows Version: 8.0.0.733

🖼️ MySQL to MSSQL Chuyển đổi dữ liệu từ MySQL sang MSSQL

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • MySQL to MSSQL là chương trình chuyển database của MySQL sang định dạng file database của sever MSSQL.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.120

🖼️ MySQL to Excel Chuyển đổi dữ liệu từ MySQL sang Excel

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • MySQL to Excel là chương trình xuất database của MySQL như bảng tính Microsoft Excel. Mỗi bảng MySQL trở thành một bảng tính, mỗi bản ghi trở thành một hàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 893

🖼️ DBF to MySQL Chuyển đổi dữ liệu từ DBF sang MySQL

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • DBF to MySQL là chương trình chuyển database DBase/FoxPro/Clipper (*.dbf) sang định dạng file database của sever MySQL. Tùy thuộc vào quyền của bạn trên server MySQL có thể của data DBF vào cơ sở dữ liệu mới hoặc ghi đè lên nội dung của một cơ sở dữ liệu
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 650
Xem thêm Database