Microsoft Visual Studio Test Professional 2015

Link Download Microsoft Visual Studio Test Professional chính:

🖼️ Web Log Suite Professional Edition

🖼️
 • Phát hành: ExactTrend
 • Web Log Suite Professional Edition 4.1 là một trình phân tích bản ghi server trang web mạnh mẽ. Chương trình này được chi tiết hóa cao và các báo cáo rất dễ để cấu hình được thực hiện bởi rất nhiều ngôn ngữ, FTP, sổ địa chỉ file hoặc email.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 270

🖼️ MaxDB PHP Generator Professional

🖼️
 • Phát hành: SQL Maestro Group
 • MaxDB PHP Generator Professional là một công cụ mạnh để tạo ra các ứng dụng web cho cơ sở dữ liệu, driven trực quan
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 510

🖼️ Windows Phone Developer Tools RTW

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft vừa cung cấp một bộ công cụ giúp các lập trình viên sử dụng ngôn ngữ Visual Basic để viết ứng dụng chạy trên hệ điều hành dành cho nền tảng di động Windows Phone 7 mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.014

🖼️ Access to Oracle Chuyển đổi dữ liệu từ Access sang Oracle

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • Access to Oracle là chương trình chuyển database của Microsoft Access sang định dạng file database của sever Oracle.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 484

🖼️ RJ TextEd Portable 8.70 beta 1 Biên tập văn bản và nguồn Unicode

🖼️
 • Phát hành: Rickards Software
 • RJ TextEd là một trình biên tập văn bản và nguồn Unicode. RJ TextEd là một trình biên tập văn bản và nguồn đầy đủ về tính năng với hỗ trợ Unicode, làm nổi bật cú pháp và tập hợp mã...
 • windows Version: 8.70 beta 1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.870
Xem thêm Database