Mozilla Thunderbird 68.10.0

🖼️ Gammadyne Mailer Tự động gửi email

🖼️
 • Phát hành: Gammadyne
 • Gammadyne Mailer là phần mềm cần thiết dành cho doanh nghiệp để tự động tiến hành kế hoạch marketing thông qua email.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 617

🖼️ Multi Email Sender Dễ dàng gửi email đến nhiều người nhận khác nhau

🖼️
 • Phát hành: Win7soft
 • Multi Email Sender là một ứng dụng cho phép bạn gửi tin nhắn thông qua SMTP Server.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 195

🖼️ Becky! Internet Mail

🖼️
 • Phát hành: RIM-Arts Software Laboratory
 • Becky! Internet Mail 2.56.05 là phần mềm được thiết kế đặc biệt dành riêng cho thư điện tử. Nó thuộc một ứng dụng của thư điện tử, có thể tạo ra nhiều hộp thư và giúp người dùng quản lí hàng nghìn hòm thư ngay trong tầm tay.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.164

🖼️ Safe PST Backup 2.30 Sao lưu tập tin PST trong Microsoft Outlook

🖼️
 • Phát hành: 4Team Corporation
 • Safe PST Backup là một công cụ miễn phí hỗ trợ người dùng tự động sao lưu lại tập tin PST và thư mục Exchange trong Outlook rất dễ dàng.
 • windows Version: 2.30.0499
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 582

🖼️ Auto Windows Mail Backup 1.0 Sao lưu dữ liệu trong Windows Mail

🖼️
 • Phát hành: Email Adept
 • Email client, Vista Windows Mail, nhóm người dùng đều lưu trữ những dữ liệu quan trọng. Email, địa chỉ liên lạc của bạn bè, khách hàng và đối tác kinh doanh, các tập tin và tài liệu quan trọng, cuộc hẹn, yêu cầu cuộc họp,...
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 101
Xem thêm Quản lý Email